fredag 29 april 2011

Presentation av nästa medlem

Nästa medlem att presentera är Anna-Carin Gram

Jag bor på en gård strax utanför Nossebro tillsammans med min man och ett av våra två barn. Gården är ett hobby jordbruk där vi odlar spannmål och vall.
Det finns ett mindre antal tackor på gården. De är av raserna Finullsfår och Värmländska skogsfår.
Fårintresset har funnit länge hos mej, och får fungerar bra ihop med ett jobb utanför gården.
Intresset för ull har också funnits en tid, men svårigheter med att få sin ull förädlad har begränsat hur mycket ull jag tagit tillvara. Jag har ingen textil utbildning, men ett stort intresse för ull och hantverk.
Efter att varit med på ”ulldagarna” fåravelsförbundets regi” som var lokaliserade till Uddvalla kändes det som att problemet med att få sin ull förädlad var gemensam för många. Därför önskar jag att vi kan vända ett problem till en möjlighet, och på den vägen är det. Det lokala och lite unika attraherar även mej, så jag hoppas att detta ska vara en möjlighet för mindre ull producenter att få utnyttja en fantastisk resurs som ull är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar