fredag 1 april 2011

Bakgrund

Ull i Väst ek. förening
En grupp fårägare i västra Sverige har länge haft planer kring ullförädling. Detta har lett till att åtta personer har arbetat idogt under de senaste två åren. Först med ett Leaderprojekt som undersökte marknaden för ett nytt spinneri. Detta är nu nära ett förverkligande. Som en del i Leaderprojektet skickades tidigt en enkätomgång ut till några rasföreningar. Vi vill nu ge lite information om vad som sedan hänt och kommer att hända framöver.
Varför började vi fundera över ett spinneri ?
Det har blivit allt svårare att få sin ull spunnen i landets spinnerier. Köerna är långa och för nya kunder kan det vara omöjligt att få förädlat ull till garn. Efter kontakter med befint­liga spinnerier och en enkätomgång till fårägare framkom att många välkomnar ytterligare kapacitet för att förädla ull. Många mindre fårbesättningar upplever det extra besvärligt att få små kvantiteter spunna.
Varför just nu?
Intresset för garn, kardflor och hantverk är stort för närvarande.
Fårnäringen har ett uppsving, och att då kunna få användning av fårets alla resurser ger extra stimulans och förhoppningsvis förbättrad ekonomi. Vi har en högklassig textilfiber som oftast hamnar på soptippen eller eldas upp. Allt oftare blir vi medvet­na om andra textiliers negativa effekter på människa och miljö.
Ullproduktion i stordrift utomlands har nackdelar – etiskt och miljömässigt, vilket också har uppmärksammas i pressen.
Vad har vi gjort och vad hur ser framtiden ut
Vi har bildat en ekonomisk förening, och vars namn är ”Ull i Väst ek. för.”. Denna förening har köpt utrustning från Belfast Minimills Ltd. En lokal har vi hittat i Loo strax utanför Aling­sås. Den kommer under våren/sommaren 2011 att förberedas för att passa spinneriverksamheten. Utrustningen kommer om allt följer planerna på sensommaren, för att installeras och sät­tas i produktion. Det vi kommer att starta med är lönspining/lönkardning. Detta innebär att vi initialt inte kommer att köpa in ull, utan bara jobba med personer som vill ha tillbaka sin förädlade ull. Om någon vill komma i kontakt med oss så går det bra via mail till någon av följande personer:

Ordförande  Anna-Carin Gram   anna-carin.gram@telia.com
Kassör Torhild Hektoen   torhildhek@hotmail.com
Margareta och Ingemar Zachrisson info@mysten.nu


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar