fredag 29 april 2011

Presentation av nästa medlem

Nästa medlem att presentera är Anna-Carin Gram

Jag bor på en gård strax utanför Nossebro tillsammans med min man och ett av våra två barn. Gården är ett hobby jordbruk där vi odlar spannmål och vall.
Det finns ett mindre antal tackor på gården. De är av raserna Finullsfår och Värmländska skogsfår.
Fårintresset har funnit länge hos mej, och får fungerar bra ihop med ett jobb utanför gården.
Intresset för ull har också funnits en tid, men svårigheter med att få sin ull förädlad har begränsat hur mycket ull jag tagit tillvara. Jag har ingen textil utbildning, men ett stort intresse för ull och hantverk.
Efter att varit med på ”ulldagarna” fåravelsförbundets regi” som var lokaliserade till Uddvalla kändes det som att problemet med att få sin ull förädlad var gemensam för många. Därför önskar jag att vi kan vända ett problem till en möjlighet, och på den vägen är det. Det lokala och lite unika attraherar även mej, så jag hoppas att detta ska vara en möjlighet för mindre ull producenter att få utnyttja en fantastisk resurs som ull är.

tisdag 19 april 2011

Presentation av oss som är Ull i Väst ek förening

Vi vill nu presentera oss alla som jobbar med Ull i Väst.
Först ut är två personer:

Margareta o Ingemar Zachrisson

Vi bor på en liten KRAVcertifierad gård vid namn Mysten, drygt en mil utanför Alingsås mot
Göteborg.
Vi har 40 Gotlandstackor och jobbar med att  förädla allt från dem, som vi
sedan säljer i vår gårdsbutik.
Vi har i många år lämnat ull för kardning och spinning, men nu är köerna för
långa så därför vill vi starta ett spinneri.
Det är ju glädjande att så många börjar inse vilken fantastisk råvara svensk
ull är.  Har alldeles  för goda egenskaper för att kastas. Visionenär om att alla offentliga
lokaler ska vara utrustade med textilier
av svensk ull och inte konstfiber, som är dagens läge. För att uppnå detta
behövs många aktörer på marknaden.
Vi tror på småskaligheten och är därför med i denna grupp.

fredag 1 april 2011

Bakgrund

Ull i Väst ek. förening
En grupp fårägare i västra Sverige har länge haft planer kring ullförädling. Detta har lett till att åtta personer har arbetat idogt under de senaste två åren. Först med ett Leaderprojekt som undersökte marknaden för ett nytt spinneri. Detta är nu nära ett förverkligande. Som en del i Leaderprojektet skickades tidigt en enkätomgång ut till några rasföreningar. Vi vill nu ge lite information om vad som sedan hänt och kommer att hända framöver.
Varför började vi fundera över ett spinneri ?
Det har blivit allt svårare att få sin ull spunnen i landets spinnerier. Köerna är långa och för nya kunder kan det vara omöjligt att få förädlat ull till garn. Efter kontakter med befint­liga spinnerier och en enkätomgång till fårägare framkom att många välkomnar ytterligare kapacitet för att förädla ull. Många mindre fårbesättningar upplever det extra besvärligt att få små kvantiteter spunna.
Varför just nu?
Intresset för garn, kardflor och hantverk är stort för närvarande.
Fårnäringen har ett uppsving, och att då kunna få användning av fårets alla resurser ger extra stimulans och förhoppningsvis förbättrad ekonomi. Vi har en högklassig textilfiber som oftast hamnar på soptippen eller eldas upp. Allt oftare blir vi medvet­na om andra textiliers negativa effekter på människa och miljö.
Ullproduktion i stordrift utomlands har nackdelar – etiskt och miljömässigt, vilket också har uppmärksammas i pressen.
Vad har vi gjort och vad hur ser framtiden ut
Vi har bildat en ekonomisk förening, och vars namn är ”Ull i Väst ek. för.”. Denna förening har köpt utrustning från Belfast Minimills Ltd. En lokal har vi hittat i Loo strax utanför Aling­sås. Den kommer under våren/sommaren 2011 att förberedas för att passa spinneriverksamheten. Utrustningen kommer om allt följer planerna på sensommaren, för att installeras och sät­tas i produktion. Det vi kommer att starta med är lönspining/lönkardning. Detta innebär att vi initialt inte kommer att köpa in ull, utan bara jobba med personer som vill ha tillbaka sin förädlade ull. Om någon vill komma i kontakt med oss så går det bra via mail till någon av följande personer:

Ordförande  Anna-Carin Gram   anna-carin.gram@telia.com
Kassör Torhild Hektoen   torhildhek@hotmail.com
Margareta och Ingemar Zachrisson info@mysten.nu